ΜΗ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΖΕΣ


Ακολουθούν πληροφορίες για βίζες για ταξιδιώτες που επιθυμούν να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινό χρονικό διάστημα για εργασία ή φοιτήση. Ο τύπος της βίζας που θα χρειασθεί θα καθοριστεί από το σκοπό του ταξιδιού.

Ποιός χρειάζεται βίζα;

Οποιοσδήποτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα στα πλαίσια του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα ή του οποίου η αίτηση ESTA έχει απορριφθεί.

ΕΣΤΑ Προειδοποίηση Απάτης

Η χρήση του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα μέσω της αίτησης ΕΣΤΑ κοστίζει $14.  Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται $10 που χρεώνονται υπέρ το Νόμου Περί Προώθησης Ταξιδίων (ΤΡΑ) και $4 ως χρέωση επεξεργασίας της αίτησης.  Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν χρεώνει κανένα  άλλο ποσό για την ΕΣΤΑ.  Η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΣΤΑ βρίσκεται στη διεύθυνση  https://esta.cbp.dhs.gov/.     Μη εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες χρεώνουν έως και $100 για πληροφορίες σχετικά με την ΕΣΤΑ και για υποβολή αιτήσεων ΕΣΤΑ για λογαριασμό σας.  Τέτοιες επιχειρήσεις και ιστοσελίδες δεν έχουν την έγκριση και δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ή με τη Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.  Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί εαν αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες.   Η Πρεσβεία δεν έχει κανένα έλεγχο πάνω σε ιδιωτικές εταιρείες που επιθυμούν να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες έναντι αμοιβής, αλλά ουσιαστικά δεν σας είναι απαραίτητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Εξουσιοδότησης (ΕΣΤΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων στη διεύθυνση www.cbp.gov/esta

 

Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (VWP)

Πολλοί ταξιδιώτες που επιθυμούν να εισέλθουν στις ΗΠΑ για επαγγελματικούς λόγους ή για τουρισμό (B-1/B-2 βίζα) για λιγότερο από 90 ημέρες days  πληρούν τις προϋποθέσεις  για να ταξιδέψουν χωρίς βίζα στα πλαίσια του Προγράμματος Απαλλλαγής από Βίζα (VWP).  Εάν ακόμα δεν είστε σίγουροι ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για να ταξιδέψετε χωρίς βίζα, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμά μας visa waiver wizard για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε. Το πρόγραμμα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Κάνοντας αίτηση για βίζα

Αιτούντες για μη-μεταναστευτική βίζα ηλικίας 14 έως και 79 ετών πρέπει να κλείσουν ραντεβού για συνέντευξη με Αμερικανό προξενικό αξιωματούχο. Αιτούντες κάτω των 14 ή  άνω των 80 ετών δεν είναι απαραίτητο να έρθουν αυτοπροσώπως και μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μεσημεριανής κατάθεσης του γραφείου μας για να καταθέσουν την αίτησής τους.  

 

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία της αίτησης, πρέπει να εξακριβώσετε ποιά κατηγορία βίζας είναι κατάλληλη για το σκοπό του ταξιδιού σας.  Παρακαλούμε επισκεφθείτε στους κάτωθι σχετικούς σύνδεσμους για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Κατηγορία Βίζας  Περιγραφή
Α-1/Α-2 Διπλωμάτες & Αξιωματούχοι Ξένων Κυβερνήσεων
Α3 Οικιακοί Βοηθοί κατόχου βίζας Α-1/Α-2
Β1/Β2 Επισκέπτες για Τουρισμό / Επαγγελματικούς Λόγους, Ιατρικούς Λόγους, Οικιακοί Βοηθοί
C1/D Μέλη Πληρώματος Αεροπορικών και Ναυτιλιακών Εταιριών
E-1, E-2 Έμποροι/ Επενδυτές Καλυπτόμενοι από Συνθήκη
Ε3 Αυστραλοί Επαγγελματίες
F/M Φοιτητές: Ακαδημαϊκών & Τεχνικών Σχολών
G-1/G-4 Υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών
G-5 Οικιακοί Βοηθοί κατόχων βίζας G-1/G-4
H-1/H-3 Βίζες βασισμένες σε πρόσκληση εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της H-3 βίζας για εκπαιδευόμενους
I Εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
J Επ’Ανταλλαγή Επισκέπτες
L Μετατιθέμενοι Εντός της Εταιρείας 
NATO-1/6 Προσωπικό Ξένων Ενόπλων Δυνάμεων αποσπασμένο στις ΗΠΑ
NATO-7 Οικιακοί Βοηθοί κατόχων βίζας NATO-1/6
O-1 or P-1/3 Αλλοδαποί με Εξαιρετικές Ικανότητες σε Επιστήμες, Τέχνες, Επιχειρήσεις, Αθλητικά ή Καλλιτέχνες/Αθλητές
Q Συμμετέχοντες σε  Διεθνές Πολιτιστικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής 
R Επαγγέλματα σχετιζόμενα με τη Θρησκεία 
TN & TD Επαγγελματίας NAFTA  &  Σύζυγοι ή Παιδιά Επαγγελματία NAFTA